VİZYON VE MİSYONUMUZ

Geri Dönüşüm ; Dünya'ya çok şey katacak

Vizyonumuz

Konusunda uzmanlaşmış, kadrosuyla; çağın getirdiği teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, araştırma ve geliştirmeye ağırlık vererek bu gelişimi yönlendiren, müşteri ve çalışan memnuniyetine önem veren , çevreye, insanlığa ve geleceğe faydalı alanlarda faaliyette bulunan sektöründe zirvede ve uluslararası bir firma olmaktır.

Misyonumuz

Sahip olduğumuz değerli insan kaynağımız ve senelerin kazandırmış olduğu tecrübe ile geri dönüşüm sektörünün her alanını takip ederek geri dönüşümü mümkün olan atıkların geri kazanımı (geri dönüşüm, tekrar kullanım) sağlayarak çevreye, doğal yaşama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak , müşterilerimizin iş ortamlarında verimli ve başarılı olmaları için uluslar arası atık yönetimi standartlarında, çevreye duyarlı, ileri teknolojinin sunduğu avantajları kullanarak geri dönüşüm odaklı ürün ve hizmetler sunmak. Aklın ve teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak bir yandan sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken diğer yandan da çevre ve dolayısıyla insan sağlığını korumaktır.