METAL ATIK ALIMI

Geri Dönüşüm ; Dünya'ya çok şey katacak

Metal Atık

Metal, dünyamızın yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin sonradan işlenerek saflaştırılması sonucunda meydana gelmesi ile oluşumudur.

Metal Atık Geri Dönüşümü

Evsel atıklardan ayrı olarak toplanan metal ambalaj atıkları ilk önce toplama ayırma tesislerinde malzemeye göre ayrılır. Burada büyük mıknatıs sistemleri yardımı ile yığın içersindeki alüminyum, çelik v.b. gibi malzemeleri birbirinden ayrılır. Toplanan ambalaj atıkları taşıma ve depolama kolaylığı bakımından preslenir. Böylelikle hacim küçültülür. Bu işlem sonucunda metal ambalajlar işlenecekleri tesise getirilirler. Burada ilk önce fiziksel öğütme işlemi yapılır. Öğütülme işleminin ardından yüksek dereceli fırınlarda eriyik hale getirilir. Eriyik kalıba dökülerek metal bloklar oluşturulur. Oluşturulan bu metal bloklar preslenerek istenilen kalınlığa getirilir. Aerosol, içecek kutusu, boya tenekesi gibi her türlü ambalaja uygun biçimlendirmeden sonra doluma hazır hale gelir.

Geri Dönüşümü Olan Metal Atıklar

Alüminyum içecek kutuları ( kola vs.), yağ ve salça tenekeleri ve bir diğer tenekeler, konserve ve meyve kutuları, mutfak gereçleri (çatal, bıçak, tencere, tava, çaydanlık), alüminyum folyolar

Kocaeli Metal Atık Alımı
Kocaeli Metal Atık Alımı
Kocaeli Metal Atık Alımı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK KATKILARI

Doğam Geri Dönüşüm Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar. Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.

Doğam Geri Dönüşüm Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.

Doğam Geri Dönüşüm Gereksiz enerji kullanımının önüne geçilmiş olur.

Doğam Geri Dönüşüm Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını olanak sağlar.

Doğam Geri Dönüşüm Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.

Doğam Geri Dönüşüm Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVRESEL KATKILARI

Doğam Geri Dönüşüm Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, su kaynaklarının ve minerallerin korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.

Doğam Geri Dönüşüm Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer.

Doğam Geri Dönüşüm Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.

Doğam Geri Dönüşüm Evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimliliği artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde etmemize yardımcı olur.