KAĞIT ATIK ALIMI

Geri Dönüşüm ; Dünya'ya çok şey katacak

Kağıt Atık

Atık kağıt geri dönüşüm döngüsünde hammadde olarak kabul edilir. Herhangi bir kullanım alanında fonksyinonu tamamlayarak kullanılamayacak halde olduğu için elden çıkarılarak atılan tüm kağıt çeşitleri ve kartonlar atık kağıt olarak kabul edilir.

Geri Dönüşümü Olan Kağıtlar

Gazete, dergi ve mecmualar, defterler, kitaplar, kataloglar, prospektüsler, kartonlar, formlar, bilgisayar kağıtları, sigara paketleri, kağıt torbalar, plastik içermeyen biskuvi, çikolata, sakız vb. kağıtları.

Geri Dönüşümü Olmayan Kağıtlar

Yağlı ve ıslanmış kağıtlar, karbon ve faks kağıtları, duvar kağıtları, yapıştırma bantları, yapışkanlı mumlu kağıtlar, kaplama kağıtları, kullanılmış temizlik kağıtları.

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK KATKILARI

Doğam Geri Dönüşüm Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar. Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.

Doğam Geri Dönüşüm Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.

Doğam Geri Dönüşüm Gereksiz enerji kullanımının önüne geçilmiş olur.

Doğam Geri Dönüşüm Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını olanak sağlar.

Doğam Geri Dönüşüm Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.

Doğam Geri Dönüşüm Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVRESEL KATKILARI

Doğam Geri Dönüşüm Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, su kaynaklarının ve minerallerin korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.

Doğam Geri Dönüşüm Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer.

Doğam Geri Dönüşüm Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.

Doğam Geri Dönüşüm Evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimliliği artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde etmemize yardımcı olur.