AMBALAJ ATIĞI ALIMI

Geri Dönüşüm ; Dünya'ya çok şey katacak

Ambalaj Atığı

Ambalaj, piyasaya sürülecek olan ürünün yapısını muhafaza eden, dış etkenlere koruyan, steril olmasını sağlayan, ve aynı zamanda ürünün kullanıcılara tanıtımını yapan hammadde olarak değerli bir malzemedir. Ambalaj atığı ise ürünlerin kullanımından sonra ortaya çıkan ve geri dönüştürülmesi gereken malzemedir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ise ambalaj atığı, üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları olarak tanımlanmaktadır.

Ambalaj atıkları doğaya bırakıldıklarında son derece zararlı olabilmektedir. Ancak ambalaj atıklarının hemen hepsi geri dönüştürülebilir niteliktedir. Bu atıkların geri dönüştürülmesi hem çevre sağlığı hem de ekonomi açısından son derece önem teşkil etmektedir.

Geri Dönüşebilen Ambalaj Atıkları

Ahşap Palet, Mukavva Koliler, Çuvallar

Kocaeli Ambalaj Atığı
Kocaeli Ambalaj Atığı
Kocaeli Ambalaj Atığı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK KATKILARI

Doğam Geri Dönüşüm Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar. Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.

Doğam Geri Dönüşüm Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.

Doğam Geri Dönüşüm Gereksiz enerji kullanımının önüne geçilmiş olur.

Doğam Geri Dönüşüm Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını olanak sağlar.

Doğam Geri Dönüşüm Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.

Doğam Geri Dönüşüm Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVRESEL KATKILARI

Doğam Geri Dönüşüm Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, su kaynaklarının ve minerallerin korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.

Doğam Geri Dönüşüm Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer.

Doğam Geri Dönüşüm Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.

Doğam Geri Dönüşüm Evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimliliği artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde etmemize yardımcı olur.