ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Geri Dönüşüm ; Dünya'ya çok şey katacak
Çevre Politikası

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN..

Geri Dönüşüm

Çevre dostu bir kuruluş olarak, doğaya saygı felsefemiz doğrultusunda havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önlemek amacıyla ; Geri Dönüşüm Sektöründe; ambalaj atıklarını toplayıp ve ayırma işlemleriyle çevreye olan sorumluklarımızın bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmek için;

Doğam Geri Dönüşüm Yürürlükte bulunan tüm çevre mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak,

Doğam Geri Dönüşüm Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

Doğam Geri Dönüşüm Doğal kaynakları verimli olarak kullanıp tüketimini en aza indirmeyi, geri dönüşümü özendirmeyi,

Doğam Geri Dönüşüm Faaliyetlerimiz esnasında oluşan kirliliğin azaltılmasını sağlamak,

Doğam Geri Dönüşüm Sürekli iyileşmek ve gelişmek, politikamızın vazgeçilmez unsurları olacaktır.